Bashkëpunimi i ngushtë me institute të ndryshme ndërkombëtare certifikimi është një garanci e rëndësisë që kompania i kushton kërkimit të cilësisë.

AJA EUROPE

Vërteton se sistemet e menaxhimit të Kompanisë janë në përputhje me standardin UNI EN ISO 9001:2015, duke siguruar qëndrueshmëri të lartë të prodhimit


Ky certifikim garanton mungesën totale të substancave toksike dhe të dëmshme për njeriun dhe mjedisin.

OEKO-TEX® KLASA I

CFR1633, FIRA

Çertifikime kundër flakës që konfirmojnë përputhjen e kompanisë me ligjet dhe standardet në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit kur bëhet fjalë për sigurimin e sigurisë kundër flakës së produkteve.

DEKLARATA E KONFORMITETIT EC, PAJISJE MJEKËSORE

Garanton konsumatorin se produkti është prodhuar sipas standardeve që bien nën standardin e referencës EU 745/2017 për pajisjet mjekësore. Lejon konsumatorët të zbresin shpenzimet e bëra për produkte të tilla nga pasqyra e tyre vjetore e të ardhurave.

UNIVERSITETI I FIRENCES

Teste dhe studime të kryera mbi ergonominë në bashkëpunim me Universitetin e Firences.

100% PRODHUAR NË ITALI

Certifikatë e cilësisë 100% prodhuar  në Itali, vërteton se i gjithë projektimi, prodhimi dhe furnizimet e lëndëve të para janë kryer në Itali.

GOTS (STANDARD GLOBAL ORGANIK TEKSTILE)

E lëshuar nga Instituti për Certifikimin Etik dhe Mjedisor, certifikata konfirmon se pëlhurat e përdorura për linjën Toscana dhe aksesorët Yoga janë bërë tërësisht nga materiale organike, duke garantuar mbrojtjen maksimale të qenieve njerëzore dhe mjedisit.

LOGJISTIKA E QËNDRUESHME 2015*

Kompania kujdeset për mjedisin, duke filluar me planifikimin e një logjistike të kombinuar të transportit rrugor dhe hekurudhor, e cila optimizon avantazhet e të dyjave. Në vitin 2015, kjo ka çuar në një reduktim të emetimeve të dioksidit të karbonit prej më shumë se 45,100 kg.*Të dhënat bazohen në studimin ‘ECO TRANS It 2008’ të kryer nga Instituti për Kërkimin e Energjisë dhe Mjedisit në Heidelberg dhe në certifikimin DEKRA Paneuropa Rösch GmbH DIN ISO 14001

ACA - SHOQATA KIROPRAKTIKE AMERIKANE

Një nga shoqatat tregtare më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara ka certifikuar efektin e dobishëm të dyshekut MagniStretch, i cili shtrin dhe relakson shpinën.

MED

Certifikimi i Direktivës Detare MED 90/2014/BE që vërteton se produkti ka kaluar me sukses testet mbi djegien, rezistencën ndaj zjarrit dhe emetimin e tymrave të dëmshëm, sipas SOLAS (Konventa për Sigurinë e Jetës në Det) dhe IMO (Organizata Ndërkombëtare Detare ) rregullat teknike dhe standardet evropiane në fuqi. Ky certifikim do të thotë që produktet e Kompanisë janë miratuar për instalim në anije dhe tragete.

HAPI OEKO-TEX

Certifikimi STeP (Sustainable Textile Production) është një sistem vlerësimi që siguron aplikimin e standardeve të larta dhe praktikave më të mira në menaxhimin e performancës së tij mjedisore, përgjegjësisë sociale, cilësisë së prodhimit dhe mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve. Prandaj, ky Certifikim njeh një qasje korporative të fokusuar në përdorimin e teknologjive dhe produkteve miqësore me mjedisin, përdorimin efikas të burimeve dhe mirëmbajtjen dhe zhvillimin e kushteve të qëndrueshme të prodhimit.

Kërko

Back to Top
Product has been added to your cart
1
Scan the code
Përshëndetje, si mund tju ndihmojmë ?
LUAJ DHE FITO Kujdes! Një adresë e-maili ka të drejtë të përdoret vetëm një herë!
Rrotulloni rrotën e dhuratave